Syn og Skøn

Sven Heiner har flere års erfaring som syns- og skønsmand for de civile domstole og endvidere fra flere års virke som syns- og skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn.

At starte en retssag op kan være en kostbar og slidsom affære.

Ofte kan uenigheder og tvister forliges i mindelighed, såfremt parterne får kendskab til problemets egentlige kerne.

Her kan en foreløbig udtalelse fra en erfaren syns- og skønsmand være til stor hjælp og give et fingerpeg om, hvordan en sag eventuelt kan ende, samt fortælle hvor vidt det er ulejligheden værd at starte en bekostelig retssag op.

Selvom Sven Heiner i dag betragter sig som pensionist, vil han gerne påtage sig i mindre omfang, at vejlede og rådgive ved byggetvister, enten udenretslige, eller indenretslige.

http://www.husanke.dk/