PROFIL

Firmaet har haft mange strenge at spille på, men I dag er Sven Heiner lukket sit firma delvist ned og betragter sig selv stort set som fuldtids pensionist – dog fortsat med mange jern i ilden.

Som følge af en megen stor videns erfaring inden for byggesektoren er Sven Heiner villig til – i mindre omfang at dele ud af sine erfaringer. Dog primært inden for parcelhusbyggeri.

Sven Heiner har i perioden 2006 til 2019 været tilknyttet Huseftersynsordningen, som teknisk revisor og syn og skønsmand for Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige under diverse Ministerier og styrelser (hvor nu skiftende regeringer havde placeret ordningen).

Sven Heiner har derfor opnået en meget stor erfaring inden for risikovurderinger af parcehuse, samt skadesvurderinger i det hele taget, som han er villig til at se ud af – selvom han har pensioneret sig selv.

Opførelse af nyt hus er en tillidssag mellem valgte entreprenører, eller byggefirma. Men kan ofte ende i et mareridt, når tilliden ikke indfries.

Extern byggetilsyn fra start til slut giver større tryghed for at forventningerne også bliver indfriet. Disse opgaver udføres dog ikke længer af Sven Heiner, men det kan varmt anbefales at finde en kompetent bygningssagkyndig der kan hjælpe en.

Idé og planløsning som giver en total helhedsplan fra starten af din om- eller nybygning, er vejen til en bedre trivsel for hele din familie. Da Sven Heiner heller ikke længere udføre denne slags opgaver, kan det også her anbefales at kontakte et erfarent arkitekt.

Køb af ny ejendom er en beslutning som kan give store glæder – eller bekymringer ved mangelfuld rådgivning.

En købergennemgang inden handlen indgås, giver større tryghed for at glæden ved den nye bolig vare ved.

HUSK

Opførelse af nyt hus er en tillidssag mellem valgte entreprenører. Men kan ofte ende i et mareridt, når tilliden ikke indfries. Extern byggetilsyn fra start til slut giver større tryghed for at forventningerne også bliver indfriet.

Idé og planløsning som giver en total helhedsplan fra starten af din om- eller nybygning, er vejen til en bedre trivsel for hele din familie

Køb af ny ejendom er en beslutning som kan give store glæder – eller bekymringer ved mangelfuld rådgivning. En købergennemgang inden handlen indgås, giver større tryghed for at glæden ved den nye bolig vare ved.

Sven Heiner

Sven Heiner - Indehaver