Købergennemgang

Køb ikke katten i sækken!

Ved køb af hus bør man sikre sig en professionel byggeteknisk rådgivning. Selvom der foreligger en tilstandsrapport på ejendommen, kan det være yderst værdifuldt at få set på ejendommen med nye friske øjne i en såkaldt “købergennemgang".
Erfaringen viser at to forskellige bygningssagkyndige ofte kan have forskellige faglige opfattelser af byggetekniske forhold. Specielt inden for karaktergivning og tekstbeskrivelser, kan der vise sig forskelligheder, der hos en køber kan give anledning til misforståelser. Da registrering af en ejendoms forskellige skavanker, er en kompliceret opgave, er det ikke ualmindeligt at den menneskelige faktor kan spille ind og forhold der burde være registreret, overses af den ene, men opdages af en anden.

En “købergennemgang" foretages som en mundtlig gennemgang sammen med køber på ejendommen, som regel på baggrund af en allerede udarbejdet tilstandsrapport.

Med sine mange års erfaring som både beskikket bygningssagkyndig, skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn, Teknisk Revisor for Huseftersynsordningen, samt som skønsmand og teknisk revisor for Desciplinær- og Klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige, har Sven Heiner opnået en stor erfaring og viden som du/I kan få stor glæde ved under en købergennemgang.

Ovennævnte sager påtager Sven Heiner sig fortsat i mindre omfang.