CV FOR SVEN HEINER

FØDSELSÅR:

7. Juli 1947


ÆGTESKABELIG STAND:

Enkemand efter at have været gift med nu afdøde Kirsten i 46 år og levet sammen i 51 år.


NUVÆRENDE STILLING:

Direktør, rådgivende ingeniør med speciale inden for bygningsrådgivning, syn- & skøn, samt byggetilsyn


ANCIENNITET:

57 år

Tidligere ansættelser

Direktør – Fuldtid
Plantek Totalløsninger A/S, Slagelse
Datterselskab i Grønvold og Schou gruppen

Bygningstaksator – Fuldtid
Topsikring A/S

Byggechef – Fuldtid
Bent Nielsen Typehuse A/S, Slagelse

Ingeniør – Deltid
Modulbeton, Rødovre

Snedker/tømmersvend – Fuldtid
Tømremester Mortensen, Herlev

Uddannelse

Officer af reserven (sektionsleder), herunder gennemgået en uddannelse som brandinspektør, samt indsatsleder i Civil Forsvaret

Husbygnings ingeniør, med statik og trækonstruktioner som speciale
Københavns Teknikum

Aflagt svendeprøve om bygningssnedker, bestået med bronzemedalje, samt de Tekniske Skolers sølvmedalje
Snedkermester Rasmussen, Bagsværd

Efter- og videreuddannelse

Diverse faglige efteruddannelses kurser
DEIU, Entrepenørforneningen, IDA, SBB m.fl.

Beskikket Energikonsulent EK nr. 9
EM – Sekretariatet/Teknologisk Institut (Ny ordning)

Kursus for “Syn og skønsmænd" – Opfølgning
SBB

Kursus for “Syn og skønsmænd"
Byggecentrum

Godkendt Energikonsulent EK nr.9
EM – Sekretariatet/Teknologisk Insitut

Beskikket byggesagkyndig HE nr. 9
HE – Skeretariatet/Teknologisk Institut

Eksamineret Skadekonsulent uddannelse
Forsikringshøjskolen i Rungsted

Bestået merkonom modulerne: Organisation, virksomhedsøkonomi og erhvervsjura
Handelshøjskolen Slagelse

Erhvervserfaring

(Udtalelse fra Nils Jepsen fra Dansk Energi Management)

Siden Sven Heiner fik eksamen som Husbygnings ingeniør, med statik og trækonstruktioner som speciale har han med over 47 års virke i byggebranchen opnået omfattende og dybdegående byggetekniske erfaringer med bygningseftersyn, skadesregistreringer og vurderinger.
Sven Heiner blev i 1997 beskikket energikonsulent med EK nr. 9, og har siden udarbejdet mere end 1300 Energimærker. Som en af de første i landet blev Sven Heiner beskikket bygningssagkyndig i november 1995 med HE nr. 9, efter Bygge og Boligstyrelsens lov nr. 391 af 14. Juni 1995. Sven Heiner har indenfor Huseftersynsordningen udført over 2500 tilstandsrapporter.

Siden maj 2006 og indtil 31.12.2010, har Sven Heiner fungeret som Teknisk Revisor inden for Energimærkningsordningen og Huseftersynsordningen, som underleverandør til Dansk Energi Management A/S.

Gennem sit virke som bygningssagkyndig og energikonsulent kan Sven Heiner dokumentere
at beherske en teknisk og faglig kunnen og grundighed, samt ikke mindst at være i besiddelse af en god iagttagelsesevne. Ikke mindst det sidste har han erfaring med gennem sit virke som Teknisk Revisor, samt som skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn. Sven Heiner har her virket som skønsmand i perioden 2000 til 2006 (indtil funktionen som Teknisk Revisor påbød dette virke). Herudover er Sven Heiner syns- & skønsmand for de civile domstole.

Sven Heiner er i store kredse kendt for sin faglige kunnen, tekniske indsigt, samt en diplomatisk og pædagogiske adfærd, som gør ham ofte brugt i fagretslige tvister, af både advokater, erhverv, samt private.

Sven Heiners evner til på en klar og forståelig måde at formidle et kompliceret budskab er udnyttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen når han på vegne af dem har været officiel foredragsholder for Huseftersynsordningen via HE sekretariatet.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Teknisk Revisor

Beskrivelse:
Underleverandør til Dansk Energi Management A/S med udførelse af teknisk revision af tilstandsrapporter og energimærker, på vegne af Erhvervs og Byggestyrelsen, samt Energistyrelsen.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Foredragsholder

Beskrivelse:
Officiel foredragsholder for Huseftersynsordningen på vegne af Erhvervs og Byggestyrelsen via HE sekretariatet.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Teknisk Revisor & skønsmand

Beskrivelse:
Teknisk revisor og skønsmand på vegne af Disiplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Underlagt ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Skønsmand

Beskrivelse:
Fast tilknyttet Ankenævnet for Huseftersyn, som skønsmand (denne funktion ophørte i 2006, da man dengang anså at funktionen som teknisk revisor konfliktede med funktionen som skønsmand for Ankenævnet for Huseftersyn.).
Fast syn og skønsmand for de civile domstole.
Skønsmand for private i udenretslige tvister.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Ernergikonsulent EK nr. 9

Beskrivelse:
Udført energimærkninger i.h.t Energistyrelsens lov nr. 485 af 12. Juni 1996. Har udført omkring 1.300 rapporter.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS
(Navneændring fra Totalbyg, men samme selskab)

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Beskikket Bygningssagkyndig HE nr. 9

Beskrivelse:
Beskikket bygningssagkyndig siden starten af Huseftersyns ordningen efter Bygge og Boligstyrelsens lov nr. 391 af 14. Juni 1995. Har udført over 2.000 rapporter.

Firma:
HEINER Totalbyg ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Rådgivende ingeniør/entrepenør

Beskrivelse:
500 tilstandsvurderinger for div. forsikringsselskaber efter den daværende sælgerforsikrings ordning + div. større og mindre totalentrepriser og rådgivningsopgaver.

Firma:
HEINER Bygningsrådgivning ApS

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Rådgivende ingeniør – Arkitekt

Beskrivelse:
Egen virksomhed: HEINER Bygningsrådgivning ApS
Da jeg sidst i maj 2019 blev enkemand, besluttede jeg mig for at stoppe min aktive karriere mere eller mindre. Det er derfor i dag meget begrænsede opgaver jeg påtager mig. Her primært køberrådgivning og almindelige mindre byggetekniske rådgivningsopgaver, herunder specielt indenfor byggeskader.

Firma:
Plantek Totalløsninger A/S, arkitekt- ingeniør- og entrepenørfirma (datterselskab af Grønvold og Schou gruppen)

Sted:
Slagelse

Arbejdsfunktion:
Direktør

Beskrivelse:
Firmaets govedopgaver var indenfor arkitekt og ingeniør rådgivning, renovering, om- og tilbygninger, samt halbyggeri

Firma:
Topsikring A/S

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Bygningstaksator

Beskrivelse:
Arbejdsområde: Skadetaksering samt risikovurdering. Speciale indenfor risikoanalyser i storlandbrug (segment 1 kunder)
Med kontor i eget hjem

Firma:
Bent Nielsen Typehuse A/S

Sted:
Slagelse

Arbejdsfunktion:
Byggechef

Beskrivelse:
Arbejdsområde: Projektering, myndighedsbehandling, tegnestue ledelse, indkøb, planlægning, byggeplads ledelse, ledelse af 100 – 150 håndværkere, kontraktforhandlinger, samt kundepleje.
Firmaet havde en byggekapacitet på 120 – 200 huse pr. år

Firma:
Modulbeton

Sted:
Rødovre

Arbejdsfunktion:
Ingeniør

Beskrivelse:
Produktionstegninger

Firma:
Tømremester Mortensen, Herlev

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Snedker/tømmersvend

Beskrivelse:
Div. tømrer og snedkeropgaver

Firma:
Snedkermester E. Rasmussen, Bagsværd

Sted:
Danmark

Arbejdsfunktion:
Snedkerlærling

Beskrivelse:
Div. tømmer og snedkeropgaver

Fritidsaktiviteter

I min fritid dyrker jeg en del sportslige aktiviteter for at holde mig i god fysik form. Jeg dyrker herunder, løb, natur fitness, kajak roning, svømning, tai-chi, samt golf. Jeg har blandt andet været ophavsmand til oprettelse af foreningen ”Aktiv Natur Velvære” www.aktivnatur.dk , hvor jeg i dag fortsat er formand.